Chihiro KONDO

Het werk van Chihiro vindt haar karakteristieke bouwstenen in een diepgewortelde animistische en mystieke natuurbeleving, die tot uitdrukking komt in het traditionele Japanse geloof en de vooroudercultus, die beiden tot vandaag het Japanse doen en denken sterker dan we kunnen vermoeden, doordesemen. Grote liefde en eerbied voor de natuur vertalen er zich in antropomorfe natuurgeesten, de Kami, die de natuur rondom ons letterlijk ‘vergeestelijken’ en aan de basis liggen van een rijke mythologie, waaruit het werk van Chihiro overvloedig put en waarmee ze haar eigen mystieke natuurbeleving en creatieve wereld boetseert. Dat doet ze met geraffineerd tekenkunstig talent en een uitzonderlijke schilderkunstige beeldtaal.

Daarbij vermengt ze graag het alledaagse met het mysterieuze, het figuratieve met het abstracte om zo de ongrijpbare wijsheid van de natuur en haar interactie met de mensheid al tekenend en schilderend te onderzoeken. Ook de manier waarop zij met grafische kracht, vrucht van jarenlange oefening, een lijn penseelt en accuraat en snel de inkt op het papier achterlaat om dan plots en onverwacht bij een contrasterend orgelpunt tot stilstand te komen, wekt in haar kalligrafische werken onze bewondering en nieuwsgierigheid. In dergelijk werk, gebaseerd op de kanj’, eeuwenoude maar nog steeds in voege zijnde schrifttekens, tast Chihiro de grenzen af tussen abstractie en schoonschrift, zonder weliswaar het begrip Kanji als ‘drager van -onder andere mystieke- betekenissen’ los te laten.

De vraag hoe mens en natuur zich tot elkaar verhouden is brandend actueel. Chihiro meent het antwoord te zullen vinden in de verborgen wijsheid van volksmythes en legendes. Dat drijft haar kunst en schilderkunstige onderzoek.

(tekst Sofie Van den Bussche)

Adres

Oostergemstraat 18
9850 Merendree
Belgium

Blog

 

 

Telefoon

0032(0)9 371 82 21
0032(0)476 67 30 61

Openingsuren tijdens de tentoonstellingen

vrijdag // zaterdag // zondag
14u – 19u
andere dagen of uren op afspraak

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

info@lievelambrecht.be

Contactpersonen

Lieve Lambrecht
Marc Campens