John BULTEEL

°1945

 

John Bulteel modelleert in witte plaaster personages en dieren, objecten die ludiek zijn en verbazingwekkend tegelijk.
Aanvankelijk was de onderbouw van zijn sculpturen grotendeels weggeborgen en viel de huid van zijn personages op door het ongepolijste. In de loop der jaren is daar enige verandering in opgetreden en voelt de huid wat minder ruw aan, terwijl de binnenstructuur niet meer in gaas is opgetrokken maar in hout dat zichtbaar is geworden en zo deel uitmaakt van het werk.
Kunst bedrijven is voor John Bulteel een verheven bezigheid waarbij handen en materie een intense dialoog opbouwen die stoelt op emoties, op beeldend inzicht, op een rijke spirituele bagage, op geest en materie, op suggestie en sobere esthetiek.
Kleur komt nauwelijks aan bod, noch in zijn sculpturen, noch in zijn tekeningen.
Via ondermeer speelse en met spanning geladen uitbeeldingen van mythe, individuele mythologie en geestelijke verworvenheden ontwerpt John Bulteel een eigen esthetie die voor de hand lijkt te liggen, maar zijn gelijke niet kent.

naar Hugo Brutin

 

{Acteon} - gemengde techniek {Icarus} - gemengde techniek {Leda en de zwaan} - gemengde techniek {De hoorn des overvloeds} - gemengde techniek