INTROSPECTIE


Vernissage
op zondag 03 juni om 16u
in aanwezigheid van de kunstenaars

Van zondag 03 juni 2012 tot en met zondag 01 juli 2012
vrijdag - zaterdag - zondag van 14u tot 19uMarcase – Gilbert Swimberghe - Elise Delbrassine


Elise Delbrassine
Marcase
Gilbert Swimberghe

Introspectie is een term die verwijst naar een activiteit waarbij de eigen gedachten, gevoelens en herinneringen tot onderwerp van overdenking gemaakt worden. Soms geeft men er alternatieve betekenissen aan. In de negatieve zin kan het gaan om het zich terugtrekken in zichzelf ter vermijding van contact met de anderen en de omgeving. In de positieve zin kan het gaan om een zoektocht in de onbewuste diepten van de geest teneinde inzicht te krijgen in eigen motivatie en handelingen om, in extenso, contact te vinden met de hoogste spirituele werkelijkheid. Deze zoektocht kan op vele manieren ingevuld worden. In ieder geval komt het er op neer om vragen te stellen. In het geval van de kunstenaar niet alleen vragen over zichzelf maar ook vragen over het métier. Vragen die alleen opgelost kunnen worden door te doen -te schilderen of te beeldhouwen- en zich te concentreren op de techniek en het gebruikte materiaal: steen, drager, textuur, verf, vorm, …etc. Zowel intuïtie als koppig volgehouden geduld zijn hierbij cruciaal en niet zelden verwordt het creatieproces tot een langdurige en heilzame meditatie.
Maar ook voor de toeschouwer bezitten de schilderijen en beeldhouwwerken in deze tentoonstelling een meerwaarde. Ze vertellen ons hun eigen ontstaansgeschiedenis zonder te verwijzen naar de ons omringende wereld en zonder van ons een interpretatie te eisen. Ze bieden ons niet meer maar ook niet minder dan een moment waar we tot bezinning en introspectie kunnen komen.
In deze tentoonstelling zijn recente schilderijen te zien van Marcase, werken uit de blauwe periode van Gilbert Swimberghe en sculpturen in Belgische blauwe hardsteen van Elise Delbrassine.

 

<< Terug