50 jaar Abstracte Kunst

Van zondag 30 september 2007 tot en met zondag 30 december 2007
vrijdag - zaterdag - zondag van 14h00 tot 18h00

Vernissage op zondag 30 september om 16h00
Wandelvoordracht door Prof. Willem ELIAS op zondag 18 november om 16h00

Van 30/11 tem 04/12 kan U ons vinden op
LINEART 2007
De galerie zal dat weekend gesloten zijn
Mail of bel ons als U vrijkaarten wenst


René BARBAIX - Bram BOGART - Jan BURSSENS - Pol BURY - Amédée CORTIER - Gilbert DECOCK - Jo DELAHAUT
Antonia LAMBELE - Walter LEBLANC - Kurt LEWY - Jules LISMONDE - Jef MEES - Antoine MORTIER - Luc PEIRE - Léopold PLOMTEUX
Jean RETS - Suzanne THIENPONT - Michel SEUPHOR - Guy VANDENBRANDEN - Ferdinand VONCK - Maurice WYCKAERT

Luc Peire
Léopold Plomteux

Er bestaat geen abstracte kunst, men moet altijd met iets beginnen daarna kan men de sporen van de werkelijkheid uitwissen."
P.Picasso

Na 1945 kent de abstracte schilderkunst een opleving. Oorzaak daarvan is zowel een afkeer van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, als een reactie tegen het expressionisme dat tot een academisme verworden was. Voortbouwend op de verworvenheden van de vooroorlogse abstracte schilders worden nieuwe inzichten en uitdrukkingvormen gezocht èn gevonden. Vanaf de jaren ’60 doen de opkomst van nieuwe stromingen als Popart, Nieuwe Figuratie, Conceptuele Kunst, e.a. de abstracte schilderkunst naar de achtergrond verdwijnen. Nochtans blijft ze verder doorleven om uiteindelijk, via de Fundamentele Schilderkunst voeding te geven aan de actuele hernieuwde belangstelling voor de schilderkunst in het algemeen.

In deze tentoonstelling worden heel wat tenoren van de naoorlogse abstractie samengebracht. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan een aantal abstracte kunstenaars die dreigen te verdwijnen in de plooien van de geschiedenis. Het resultaat is een boeiende confrontatie met 50 jaar abstracte schilderkunst.

 

<< Terug